Rodzina w ujęciu psychoterapii systemowej. Znaczenie psychoterapii w profilaktyce chorób psychicznych

Rodzina w ujęciu psychoterapii systemowej. Znaczenie psychoterapii  w profilaktyce chorób psychicznych

29.11.2018r (czwartek) o godzinie 17.00 zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny poświęcony rodzinie: „Rodzina w ujęciu psychoterapii systemowej. Znaczenie psychoterapii  w profilaktyce chorób psychicznych". Prowadzenie: mgr Marta Ziętal - psycholog, terapeuta.

Warsztat realizowany w ramach 3-letniego nowego programu: Transfer-innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska, którego jednym z celów jest wsparcie dla rodzin w opiece nad osobami chorującymi psychicznie. W ramach programu zaplanowaliśmy cykl warsztatów, wykładów i spotkań  z terapeutami, lekarzami psychiatrii, członkami rodzin. Będziemy zapraszać specjalistów różnych dziedzin. Chcemy w ciągu 36 miesięcy stworzyć program, który pomoże w radzeniu sobie z trudnościami jakie niesie ze sobą choroba psychiczna bliskiej osoby i skutkami, które zmieniają życie całej rodziny.

Kiedy: 29.11.2018 czwartek, godz.17.00-20.00

Gdzie: Piotrkowska 38 lok 9U parter, podwórko, prawa oficyna

Zapraszamy do korzystania z konsultacji indywidualnych i poradnictwa:

  • Psycholog: Marta Ziętal, Katarzyna Hauk
  • Pracownik Socjalny
  • Prawnik

Zapisy na konsultacje indywidualne będzie dokonać podczas warsztatów oraz telefonicznie czy drogą mailową. W szczególności zapraszamy rodziny i opiekunów osób chorujących psychicznie.

Udział jest bezpłatny. Informacje pod tel.: 42 616 05 16 lub e-mail:stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl Osoby zainteresowane prosimy wcześniejszy o kontakt, co ułatwi organizację warsztatów.

Program finansowany ze środków EFS w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój operowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

www.power.gov.pl:

Program realizowany jest w partnerstwie:

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych(Lider), JA -Ty -My,  Fundacja Celeste,  Stowarzyszenie "Dla Rodziny"