Projekt z IPPiEZ w Warszawie

Stowarzyszenie "Dla Rodziny" otrzymało grant na realizację w roku 2009 zadania pomocy psychologicznej dla rodzin osób chorujących psychicznie. Granty przyznawane były w drodze konkursu organizacjom z terenu Polski biorącym udział w programie "Akademia Pacjenta" realizowanym przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie. W konkursie zakwalifikowano do realizacji 6 projektów. Uroczyste wręczenie dotacji zwycięzkim organizacjom odbyło się w Warszawie w dniu 19 grudnia 2008.

 

Laureaci I edycji konkursu grantowego wraz z ks. Arkadiuszem Nowakiem - Prezesem Instytutu oraz Magdaleną Bojarska

Fot.: Laureaci I edycji konkursu grantowego "Akademia Pacjenta"
wraz z Prezesem Instytutu -
ks.Arkadiuszem Nowakiem oraz szefową instytutu - Magdaleną Bojarską

 

Program "Rodzina partnerem w leczeniu" będzie realizowany w stowarzyszeniu od grudnia 2008 do końca maja 2009. Dzieki dotacji  będzie możliwe kontynuacja konsultacji indywidualnych oraz psychoedukacyjnych spotkań grupowych dla członków rodzin w których bliska osoba zachorowała psychicznie. W roku 2008 z tej formy pomocy skorzystało kilkadziesiąt rodzin.

 

Pierwsze spotkanie  psychoedukacyjne w ramach programu realizowanego z IPPiEZ odbędzie się 12 stycznia (poniedziałek) godz. 16.30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zawiszy Czarnego 22.  Serdecznie zapraszamy członków stowarzyszenia oraz wszystkie osoby, które mają bliską osobę chorującą psychicznie i potrzebują wsparcia.

 

Najbliższe konsultacje indywidualne z psycholog mgr Heleną Kulawczyk odbędą się 6 stycznia. Terminy konsultacji uzgadniane indywidualnie.

Informacje pod tel: 042 616 05 16