Program z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

Innowacyjne wsparcie kompleksowego systemu pomocy dla osób chorujących psychicznie poprzez uwzględnienie i wzmocnienie roli rodziny w procesie terapii.

 

W ramach projektu zostanie zorganiowany kompleksowy cykl szkoleń dla rodzin osób chorujących psychicznie. Szkolenia odbywać się będą nie tylko w Łodzi ale także w prowadzonej przez TPN Firmie Społecznej  - Ośrodku Szkoleniowym  "KŁOS" w Jedliczach. W projekcie zaplanowane sa trzy wyjazdowe sesje do O.Sz. "Kłos".

 

 

W ramach szkoleń rodziny będą miały okazję skorzystać z pomocy terapeutów oraz lekarzy, uzyskać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, poszukać nowych rozwiązań.

Zaplanowana jest także wizyta studyjna w prężnie działającej Firmie Społecznej "Gospoda Jaskołeczka" prowadzonej przez stowarzyszenie  "Wzajemna Pomoc" z Radomia. Firma ta została założona przez stowarzyszenie rodzin w których bliska osoba cierpi z powodu choroby psychicznej.

 

W ramach programu stowarzyszenie włączy się czynnie w łódzkie obchody ogólnopolskiej kampanii społecznej "Schizofrenia-Otwórzcie Drzw" oraz prowadzonym w jej ramach III Bieg solidarności z osobami chorującymi psychicznie" Doskonałym pretekstem jest tegoroczne hasło "Rodzina partnerem w leczeniu". Hasło to zostało ogłoszone przez Zarząd główny PTP, który dostrzegł rolę rodziny w procesie leczenia i tym samym chciał podkreślić, że rodzina jest równorzędnym partnerem w triadzie lekarz-pacjent - rodzina.

 

Dzięki realizacji programu wzmocnina zostanie rola rodziny, co mamy nadzieję będzie przekładało się na wzmocnienie sieci oparcia dla osób chorjących psychicznie.

 

Również dzięki realizacji zadania z MPiPS powstała strona internetowa stowarzyszenia.

 

 

 

Projekt "Rodzino-nie jesteś sama" realizowany w okresie od lipca do grudnia 2008 w oparciu o umowę z MPIPS w ramach zadania:

FINANSOWE WSPARCIE  W 2008 r. REALIZACJI PROJEKTÓW Z  ZAKRESU ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI