Polecamy

 


Poradnik dla rodzin osób chorujących psychicznie, przygotowany  przez terapeutów przy współpracy stowarzyszenia "Dla Rodziny"

Pobierz w wersji pdf.

 


 

www.schizofrenia.pl

 

Ciekawy serwis internetowy  dla pacjentów, rodzin oraz lekarzy. Zawiera porady, artykuły i opracowania przygotowane przez proesjonalistów, lekarzy; forum internetowe, ankiety oraz czasopismo "Odnaleźć Drogę".

 

 


www.prawapacjenta.eu

 

Portal prowadzony przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie. Portal zawiera aktualne informacje- dotyczące szeroko rozumianej opieki zdrowonej - aktualności, rozwiązania prawne itp.

 

 


 

Książki:

okładka książki I miei matt. Ricordi e storie di un medico della mente.

Moi wariaci.Wspomnienia psychiatry.
Vittorino Andreoli,
Kraków 2007,
przekład: Maciej Bielawski,
tytuł oryginału: I miei matti. Ricordii e storie di un medico della mente. Milano 2004

 

Czytam „Wariatów" Vittorino Andreolliego i jestem pod wrażeniem lekkości i mądrości z jaką formułuje swoje spostrzeżenia. Doceniam to, że powstają one w oparciu o osobiste doświadczenia pracy z pacjentami i są efektem poszukiwań na polu naukowym. Jeśli spojrzeć na psychiatrię jak na powołanie by pomagać cierpiącym i „innym" w odnalezieniu ich tożsamości, to należałoby przy tym zrobić dwie rzeczy, po pierwsze: rozgraniczyć przedmiot badań, dotyczących zdrowia człowieka jako całości, od jego poszczególnych części i ocenić na ile zdrowie poszczególnych części wpływa na całość i czy ją reprezentuje. Podkreślając interdyscyplinarność takiego badania jako wypadkową wielu dziedzin, należałoby w końcu przejść od poznania sposobu działania i biochemii mózgu do całościowego spojrzenia na osobę - także na jej otoczenie i uwarunkowania. Vittorino Andreolli otwiera nową erę w psychiatrii, w jej centrum stawiając cierpiącego człowieka i pokazując, że nie można go leczyć i rozumieć w oderwaniu od rzeczywistości, w jakiej żyje. Należy zadać więc pytanie, które autor stawia sobie za każdym razem, czy choroba to indywidualny sposób patrzenia - kwestia doświadczeń czy też wewnętrznych defektów - czy szaleństwo to skłonność ujawniająca się w każdym z nas - drugi biegun normalności. Pytanie to jest o tyle ważne, że kwestionuje zasadność stygmatyzacji osób, które teraz wydają się po prostu tylko chore. Studiowanie szaleństwa pomaga poszerzać możliwości pomocy psychiatrycznej, która w tym ujęciu staje się dyscypliną nauki, mówiącą o tym, jak leczyć chorych (także farmakologicznie) i nie izolować ich od zdrowego społeczeństwa, co przeważało w dotychczasowej praktyce.
M.Ś.

 

Źródło: Tekst ukazał się w Magazynie Kłos, numer: 2/czerwiec 2009.