• prof Antoni Kępiński - lekarz psychiara twórca polskiej szkoły psychiatrii humanistycznej
    prof Antoni Kępiński - lekarz psychiara twórca polskiej szkoły psychiatrii humanistycznej

O nas

 

Witamy na stronie łódzkiego Stowarzyszenia Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”, którego misją jest  działanie na rzecz rozwoju wszelkich form oparcia, służących zdrowiu psychicznemu społeczeństwa.

Zapraszamy do kontaktu z nami osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny, które uważają za celowe korzystanie z fachowej pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów , znalezieniu pracy, wspieraniu terapii.

 

Uważamy, że rodzina jest najważniejszym środowiskiem życia człowieka, wymagającym ciągłej troski, refleksji i podejmowania wysiłków, by była środowiskiem jak najzdrowszym, umożliwiającym harmonijny i pełny rozwój każdego z jej członków. Wspierając rodzinę pomagamy sobie nawzajem. Otwarci jesteśmy na różne poglądy ale stronimy od ideologii a najważniejszy jest kontakt indywidualny z każdym człowiekiem, poświęcony czas, zaangażowanie, wspólnie podejmowane działania i zrozumienie.

 

W ciągu 10 lat funkcjonowania realizowaliśmy następujące formy pomocy: • zespoły leczenia domowego, • konsultacje indywidualne z psychologiem, • spotkania grupowe, prowadzone przez psychologa na zasadzie grup wsparcia, • spotkania psychoedukacyjne z lekarzem psychiatrą, • wyjazdy integracyjne oraz • szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, psychoedukacji i ekonomii społecznej • program aktywizacji zawodowej, wydawaliśmy ogólnopolski kwartalnik POL-FAMILIA, organizowaliśmy kampanie społeczne na rzecz zdrowia psychicznego ( obchody Dnia Zdrowia Psychicznego, Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi, Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, przemarsz ulicą Piotrkowską)


 

Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” zostało utworzone w 2004 roku przez członków smopomocowej grupy rodzin, działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, wcześniej członkowie spotykali się w ramach grupy wsparcia i przyczyniali się do rozwoju form pomocy dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

 

Członkami stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie, którzy organizują prace stowarzyszenia, tworzą grupę wsparcia, uczestniczą w spotkaniach grupy terapeutycznej.

 

Celem naszej działalności jest:

  • propagowanie idei, postaw i inicjatyw, służących aktywizowaniu społeczeństwa na rzecz pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz zapobieganiu stygmatyzacji i dyskryminacji tych osób,
  • wspieranie działania podstawowej opieki specjalistycznej w zakresie terapii i rehabilitacji osób z problemami psychicznymi i ich rodzin,
  • wspieranie działań na rzecz powstania i rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej, która zapewniałaby ciągłość opieki nad chorym i monitorowanie stanu jego zdrowia po każdym pobycie w szpitalu, w celu zapobiegania kolejnym hospitalizacjom lub ograniczenia czasu ich trwania,
  • pomoc organizacyjna i rzeczowa dla osób chorych (mająca przygotować je do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie) oraz tworzenie warunków do ich integracji z otoczeniem.
Strony: 1 2 Następna »