Inauguracyjne spotkanie grupy rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie w ramach projektu Transfer

Zapraszamy na  spotkanie informacyjne dotyczące uruchomieniu programu wsparcia dla rodzi i opiekunów osób chorujących psychicznie. W szczególności zapraszamy rodziny i opiekunów osób chorujących psychicznie.

Będzie to pierwsze spotkanie w ramach 3-letniego nowego programu Transfer, którego jednym z celów jest wsparcie dla rodzin w opiece nad osobami chorującymi psychicznie. W ramach programu zaplanowaliśmy cykl warsztatów, wykladów i spotkań  z trapetami, lekarzami psychitiatrii, członkami rodzin. Będziemy zapraszać specalistów różnych dziedzin. Chcemy w ciągu 36 miesięcy stworzyć program, który pomoże w radzeniu sobie z trudnościami jakie niesie ze sobą choroba psychiczna bliskiej soby i skutkami, które zmieniają życie cełej rodziny.  Osoby potrzebujące pomocy będą mogły korzystać z konsultacji indywidualnych, pomocy prawnika oraz pracownika socjalengo,. Zapisy na konsultacje indywidualne będzie można dokonać już podczas najbliższego spotkania.

 

Kiedy: czwartek godz.17.00-19.00

Gdzie: Piotrkowska 38 lok 9U parter, podwórko, prawa oficyna

Temat: Rola Stowarzyzszeń i grup samopomocowych. Formy wsparcia środowiskowego


 

Udział jest bezpłatny. Informacje pod tel.: 42 616 05 16 lub e-mail:stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl Osoby zainteresowane prosimy o kontak, co ułatwi organizację warszatów.

Więcej szczegółow o programie Transfer- Innowacyjny program przeniesienie usług z instytucji do środowiska, teminy  i tematy kolejnych warszatów już wkrótce.

 

Program finansowany ze środków EFS w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój operowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

www.power.gov.pl:

Program realizowany jest w partnerstwie:

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych(Lider), JA -Ty -My,  Fundacja Celeste,  Stowarzyszenie "Dla Rodziny"