• Zdjęcie z konferencji 1
  Zdjęcie z konferencji 1
 • Zdjecie z konferencji 3
  Zdjecie z konferencji 3
 • Zdjęcie z konferencji 2
  Zdjęcie z konferencji 2

Inauguracja programu "Droga Do Siebie"

W siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się w dniu 24 maja 2011 konferencja prasowa  inaugurująca program "Droga do Siebie" poświęcona tematyce zdrowia psychicznego.

 

W konferencji wzięli udział: Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki - Kierownik Oddziału Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro - Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Andrzej Warot - Prezes Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA, Piotr Chuchler - Prezes Stowarzyszenia Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "DLA RODZINY" z Łodzi

Konferencja dotyczyła głównie choroby afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii. Podkreślano rolę udanej relacji psychoterapeutycznej, która jest niezwykle istotna w leczeniu tych schorzeń. Konferencja odbyła się z okazji rozpoczynającej się II edycji programu „Droga Do Siebie", którego główną ideą jest opracowana przez prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro koncepcja Trójprzymierza terapeutycznego. Trójprzymierze jest specyficzną relacją pomiędzy pacjentem-terapeutą - rodziną, która postrzegana jest jako klucz do sukcesu w leczeniu chorych ze schizofrenią oraz chorobą afektywną dwubiegunową.

Cele programu wpisują się także w strategię wprowadzonego niedawno przez rząd Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Głównymi celami Narodowego Programu są bowiem promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, a także rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego.

 

Organizatorami konferencji byli:

 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie
  POL-FAMILIA
 • Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • AstraZeneca