II Warsztaty dla rodzin i otoczenia osób chorujących dnia 18 lutego 2012

Zapraszamy w dniu 18 lutego 2012 na warsztaty dla rodzin i osób chorujących psychicznie do ośrodka TPN - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Czarneckiego 4 o godzinie 10.00. Warsztaty będą  dotyczyły  tematyki aktywizacji zawodowej i prowadzone będą przez Piotra Chuchlera - Prezesa Stowarzyszenia "Dla Rodziny".