II warsztaty dla pacjentów i rodzin „Odnaleźć drogę" - Relacja

W poszukiwaniu drogi do zdrowia psychicznego.

II warsztaty dla pacjentów i rodzin „Odnaleźć drogę"

 

Kiedy kogoś z nas lub z naszych bliskich dotyka poważna i przewlekła choroba dobrze, gdy możemy liczyć na wsparcie ze strony innych osób. Rzadko komu udaje się poradzić z problemem samemu. Schizofrenia jest chorobą przewlekłą i poważną. Dotyka przede wszystkim samą osobę chorującą, ale w dużym stopniu także rodzina odczuwa jej skutki. Często to właśnie  na rodzinie spoczywa konieczność dotarcia do pomocy, skontaktowania się z psychologiem bądź lekarzem. Dlatego bardzo ważne jest organizowanie form wsparcia nie tylko dla pacjentów ale i dla rodzin.

 

Po raz drugi dzięki pomocy ze strony firmy Bristol-Myers Squibb mieliśmy okazję do pracy nad zagadnieniami związanymi ze ochroną zdrowia psychicznego. Tym razem nacisk został położony na praktykę i doświadczenie. Cennym elementem spotkania była możliwość czerpania z doświadczenia profesjonalistów i innych osób, które miłay doświadczenia w radzeniu sobie z  trudnym doświadczeniem choroby.

Otwarcia II warsztatów dokonali przedstawiciele Stowarzyszenia „Dla Rodziny" oraz Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, którzy powitali przedstawicielkę Firmy Bristol-Myers Squibb -  Panią Weronikę Wielg

oraz zebranych uczestników i wykładowców, wśród których znaleźli się: lek psychiatra Ewa Murak-Kozanecka,

psycholog Marta Pabich oraz pracownik socjalny Marek Jezierski.

Na warsztaty składały się trzy bloki obejmujące następujące tematy: leczenie szpitalne, formy terapii, zagadnienia socjalne. Pierwszy z tematów poprowadziła dr Ewa Murak -Kozanecka  - lekarz psychiatra na co dzień pracująca w Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi.   W wykładzie doktor omówiła najważniejsze aspekty związane z jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych jaką jest schizofrenia. Poruszone zostało zagadnienie występujących w schizofrenii objawów pozytywnych ( np. halucynacje) i negatywnych (deficyty w uczuciach, wyrażaniu emocji i życiu społecznym). Doktor wskazała także na rolę rodziny oraz uzupełniła komentarzem prezentację „Odnaleźć Drogę" przygotowaną przez firmę Bristol-Myers.

 

Schizofrenia jest ciężką i przewlekłą chorobą dotykającą przede wszystkim samą osobę chorującą, ale także całą rodzinę, która często zamyka się w sobie. Przyczyną jest bezradność, ale także odczuwany nieuzasadniony wstyd, który jest skutkiem stygmatyzacji, nadal towarzyszącej chorobom psychicznym. To utrudnia podjęcie leczenia i w konsekwencji powoduje osłabienie więzi rodzinnych. Obciążenie skutkami choroby jest często na tyle silne, ze rodziny mają trudności w sprawnym funkcjonowaniu społecznym. Często popadają w trudności socjalne. Dlatego należy podkreślić, że  ważne jest patrzenie na problem choroby psychicznej  w kontekście całej rodziny i kierowanie wsparcia dla pacjentów i rodzin.

Po przerwie uczestnicy zapoznali się z prezentacją psycholog Doroty Pabich (Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi), która wyjaśniła czym jest psychoterapia, dlaczego i jak może ona pomóc oraz omówiła wybrane formy psychoterapii. Podkreślano, że w leczeniu istotne jest zaangażowanie pacjenta. Specyfika pomocy psychologicznej jest taka, że jeśli pacjent nie wyraża chęci podjęcia terapii, będzie ona nieskuteczna. Ważne jest także aby zaangażowanie rodziny było zgodne z wolą pacjenta i wynikało z jego potrzeb.

Tematy skłoniły do zastanowienia się nad pytaniami jak pomagać w sytuacji, gdy ktoś z bliskich cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Padały liczne pytania, np.: jak zachęcić do podjęcia leczenia osobę chorującą, która nie ma świadomości zachorowania? Jak zachęcić rodziny, które nie widzą potrzeby zaangażowania się w leczenie, uważając, że choroba jest problemem samej osoby chorującej? Jak radzić sobie z uczuciem nierozumienia i braku akceptacji przez bliskich?

Podczas trwania warsztatów rodziny i pacjenci miały możliwość indywidualnej rozmowy z  doświadczonym psychologiem, podczas konsultacji zorganizowanych specjalnie dla uczestników warsztatów.

II spotkanie warsztatowe odbyło się 14 listopada b.r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łodzi. Dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół Niepełnosprawnych i Środowiskowemu Domowi Samopomocy za udostępnienie ośrodka na potrzeby realizacji warsztatów oraz firmie Bristol Myres-Squibb za pomoc i współpracę przy organizacji przedsięwzięcia.