http://stop-seksualizacji.pl/

Strona rodziców, któzy stworzyli inicjatywę: Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

Jak piszą o sobie: Jesteśmy grupą rodziców, których połączyła w działaniuólna troska o dobro naszych dzieci. Choć pochodzimy z różnych środowisk, wszyscy nie zgadzamy się ze zjawiskiem seksualizowania dzieci. Naszym wspólnym celem jest ich skuteczna ochrona, tak aby mogły cieszyć się bezpiecznym dzieciństwem.

Zaalarmowani publikacją w Polsce raportu WHO "Standardy Edukacji Seksualnej w Europie..." oraz analizie coraz częstszych prób wprowadzenia do polskich szkół i przedszkoli szkodliwej edukacji seksualnej typu B, proponowanych przez tą organizację, postanowiliśmy stworzyć Inicjatywę STOP seksualizacji naszych dzieci.