EUFAMI - European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness

www.eufami.org

 

Strona Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin osób Chorujących Psychicznie. Jedna z największych i najprężniej działających tego typu organizacji w Europie. Członkiem Federacji jest POL-Falmilia.