Dziękujemy za 1 cenny %, który pomaga!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali swój 1% na działalność Stowarzyszenia "Dla Rodziny" w roku biężaacym oraz w latach poprzednich.

 

W roku 2017 najpilniejszą potrzebą jest dofinansowanie tworzenia i utrzymania nowej siedziby Stowarzyszenia. Od wielu lat Stowarzysenie przenosi się z miejsca na miejsce. W roku 2017 planujemy i wyrażamy nadzieję, że znjadziemy trwałe miejsce na potrzebne działania. W nowej siedzibie uruchomimy zajęcia dzienne, realizowany będzie program psychoedukacyjny "Zdrowa Rodzina", programy: aktywizacji zawodowej ON i program Asystent ON, kóre cieszyły się bardzo dobrą oceną osób korzystających, środki 1% wspierają również Fundusz Aktywizacji Zawodowej ON w ramach którego dofinansowane są stanowiska pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w Stowarzyszeniu . Dziękujemy za Państwa pomoc!

zakonczenie programu asystent

Dzięki Waszej ofiarności, w roku 2016 mogliśmy przeprowadzić mały remont oraz dofinansować program edukacyjny "Zdrowa Rodzina". Niewielką część środków przeznaczyliśmy na częściowe opłacenie kosztów dwudniowego wyjazdu integracyjnego Święty Krzyż.  Złotówki, które znalazły się na naszym koncie dzięki darczyńcom, pomogły też w realizacji programów Trener Pracy i Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

Sama procedura jest obecnie wyjątkowo prosta – wystarczy, że w składanym zeznaniu rocznym wskażemy organizację, którą chcemy wesprzeć – podajemy jej nazwę : Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny"  i numer KRS 0000207011, a 1% podatku przekazuje stowarzyszeniu naczelnik urzędu skarbowego.