Droga do siebie

Główną ideą programu "Dorga do Siebie" jest koncepcja Trójprzymierza terapeutycznego. Trójprzymierze jest specyficzną relacją pomiędzy pacjentem-terapeutą - rodziną, która postrzegana jest jako klucz do sukcesu w leczeniu chorych ze schizofrenią oraz chorobą afektywną dwubiegunową.

 

Cele programu wpisują się także w strategię wprowadzonego niedawno przez rząd Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Głównymi celami Narodowego Programu są bowiem promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, a także rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego.

 

Program edukacyjny DROGA DO SIEBIE opracowano z myślą o osobach chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową oraz ich rodzin i terapeutów, którzy odgrywają kluczową rolę w wyznaczaniu kierunku leczenia.