Często zadawane pytania (FAQ)

Odpowiedzi udziela lekarz psychiatra – Tadeusz Pietras

Jakie badania należy wykonać w przypadku długotrwałego brania leków psychotropowych?

Schizofrenia jest chorobą predysponującą do rozwoju cukrzycy i zespołu metabolicznego. Sytuację komplikuje fakt, że leki przeciwpsychotyczne, zwłaszcza te najnowsze indukują rozwój cukrzycy, otyłości i zaburzeń lipidowych. Każdy chory zatem powinien przynajmniej raz w roku kontrolować stężenie poziomu glukozy na czczo oraz powinien mieć raz w roku wykonywany lipidogram. Należy również skrupulatnie ważyć się i w razie przyrostu masy ciała skonsultować się z własnym lekarzem psychiatrą

Niektóre leki przeciwpsychotyczne zwiększają stężenie jednego z hormonów – prolaktyny. Objawem hiperprolaktynemi może być mlekotok, zaburzenia miesiączkowania i upośledzona jakość wzwodu u mężczyzn. Występowanie wymienionych objawów powinno skłonić nas do niezwłocznego udania się do lekarza psychiatry i skorzystania z konsultacji endokrynologicznej.

W jaki sposób można zapobiegać skutkom ubocznym długotrwałego brania leków?

Każdy lek może, choć nie musi, wywoływać objawy uboczne. Pacjent musi mieć świadomość jak rozpoznawać te objawy aby w porę zapobiec skutkom ubocznym. Warunkiem dostrzeżenia problemu jest dobry kontakt z lekarzem, uczestniczenie w zajęciach psychoedukacyjnych i w miarę możliwości częste wizyty u swojego lekarza psychiatry.

Jak długo można przyjmować jeden lek psychotropowy? Czy konieczna jest zmian leku po długim okresie jego przyjmowania?

Leki psychotropowe są substancjami w miarę bezpiecznymi. Brak nawrotu choroby oraz niewystępowanie objawów ubocznych są wskazaniem do wieloletniego przyjmowania leku. Nawrót choroby oraz pojawienie się objawów niepożądanych po leku mogą być wskazaniem, bądź do modyfikacji dawki, bądź do zamiany na inny lek. Należy zawsze pamiętać, że przyjmowanie leku nawet w okresie pozornego zdrowia zapobiega nawrotom lub łagodzi ich przebieg. Zatem mniejszym złem jest przyjmowanie wieloletnie leku niż jego odstawienie.

Czy leki psychotropowe leczą objawy czy przyczyny choroby?

Leki przeciwpsychotyczne są lekami objawowymi. Przyczyną schizofrenii są prawdopodobnie nieprawidłowości w strukturze mózgu i jak dotąd nie opracowano leczenia przyczynowego. Należy jednak pamiętać, że regularne przyjmowanie leków zapobiega nawrotom choroby i umożliwia lepsze funkcjonowanie społeczne. Przyjmowanie leków zatem jest złem koniecznym, które jednak zapobiega degradacji psychospołecznej pacjentów.

 

Dziękujemy za rozmowę.

 

sierpień 2008