Cykl szkoleń z zakresu psychoedukacji dla rodzin

Podnoszenie umiejętności członków rodzin, opiekunów i wolontariuszy w zakresie opieki nad osobami chorującymi psychicznie, szczególnie w ich naturalnym środowisku rodzinnym

Projekt był realizowany od maja do grudnia 2007 roku we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz stowarzyszeniem „Pomost”.

Beneficjentami projektu byli:

  • członkowie rodzin i opiekunowie osób chorujących psychicznie, podopiecznych TPN,
  • członkowie i opiekunowie osób chorujących psychicznie skupieni w stowarzyszeniach „Dla Rodziny” oraz „Pomost”,
  • wolontariusze projektów realizowanych przez TPN.

Zadaniem projektu było wspieranie członków rodzin osób chorych psychicznie poprzez przekazywanie im fachowej wiedzy oraz naukę konkretnych zachowań i technik stanowiących skuteczne narzędzia aktywizowania chorego.

W trakcie realizacji projektu zostały przeprowadzone dwa rodzaje szkoleń:

  1. Szkolenia dla członków rodzin i opiekunów osób chorych psychicznie, dotyczące prowadzenia przez nich nauki umiejętności praktycznych, nabywanych przez osoby chore psychicznie w ich codziennym życiu domowym, oraz umiejętności psychologicznych wspierających życie rodzinne.
  2. Szkolenia pt. „Psychospołeczny model leczenia schizofrenii” dla członków rodzin, w których występuje choroba psychiczna, oraz dla wolontariuszy współpracujących z osobami chorującymi psychicznie.

Strony: 1 2 3 4 Następna »