Badanie RCPS w Łodzi "W kierunku reintegracji społecznej..." z 2012 roku

W kierunku reintegracji społecznej – system pracy z osobami niepełnosprawnymi na terenie województwa łódzkiego, mający na celu ich aktywizację społeczną:

 

W roku 2012 w ramach realizacji projektu systemowego "Wsparcie i podnoszenie kwlifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" zostało zrealizowane badanie pn. "W kierunku reintegracji społecznej - system pracy z osobami niepełnosprawnymi na terenie województwa łódzkiego, mający na celu ich aktywizację społeczną". Celem badania było okreslenie stanu oraz rekomendacji w zakresie form i sposobów pracy z osobami niepełnosprawnymi, służącymi ich aktywizacji społecznej, realizowanych w ramach lokalnej współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej.

 

 

link: http://www.pokl-rcpslodz.pl/sites/default/files/RAPORT%20ON%202012.pdf