APAZ

„Autorski Program Aktywizacji Zawodowej - powrót na rynek pracy osób chorujących psychicznie".

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do rynku pracy osób chorych psychicznie i długotrwale bezrobotnych.

 

JEŚLI JESTEŚ mieszkańcem województwa łódzkiego, który jest

 • Osobą chorą psychicznie, nieaktywną zawodowo

lub

 • Osobą długotrwale bezrobotną

 

JEŚLI CHCESZ

 • podnieść poziom i nabyć nowe kwalifikacje zawodowe
 • odbyć praktyczną naukę zawodu
 • powrócić  na rynek pracy

 

Miejsce realizacji projektu:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym  „Zacisze" i spółka „Kłos"

Jedlicze A, ul Jedlinowa 42/44

W ramach projektu oferujemy:

 • zajęcia z reintegracji zawodowej obejmujące:
  • wyjazd integracyjno-szkoleniowy
  • warsztaty psychologiczne
  • szkolenia stanowiskowe

 

 • staże zawodowe
 • spotkania z doradcą zawodowym

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Agnieszka Stasińska

Tel. 0-42 616 06 20