Aktywni na rynku pracy - "Trener Pracy"

Pierwsza edycja programu była realizowana w okresie od listopada 2011r. do marca 2014 i wzięło w niej udział 35  uczestników. Od kwietnia 2016 zapraszamy do kolejnej edycji projektu. Już można zgłaszać się do projektu.

 

Osoby zakwalifikowane do projektu będą miały zapewnione wsparcie zespołu,

w tym m.in.:

  • konsultacje i wsparcie doradcy zawodowego, 
  • psychologa 
  • trenerów pracy
  • warsztaty aktywizacji zawodowej

Formalne warunki udziału w programie:

 

1. Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.

2. Wiek od 18 do 64 lat.

3. MIejsce zamieszkania: województwo łódzkie.

4. Brak aktualnego zatrudnienia.

5. Chęć podjęcia zatrudnienia.

 

– trener pracypomoc w znalezieniu pracodawcy/praktyk/staży i wyborze stanowiska pracy w oparciu o przygotowany  wspólnie z doradcą zawodowym IPD; pomoc w adaptacji na stanowiska pracy i adaptacji społecznej w miejscu pracy; pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;

– doradca zawodowy oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego – w ich ramach  ocena kwalifikacji zawodowych, ustalenie indywidualnej ścieżki aktywności; ćwiczenie umiejętności praktycznych i kompetencji pracowniczych, pomoc w uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych;

– wsparcie psychologiczne – wzmocni poczucie wartości osobistej, umiejętności społeczne i zmotywuje do podjęcia wysiłku w kierunku zatrudnienia – grupy wsparcia, konsultacje indywidualne.


Osoby zakwalifikowane do projektu wezmą udział w 3 dniowych warsztatach aktywizacji zawodowej prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz  otrzymają wsparcie w podjęciu zatrudnienia  na wolnym rynku pracy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do koordynatora projektu. Informacje można uzyskać poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie stowarzyszenia.

 

Siedziba  stowarzyszenia:

ul. Próchnika 7, lok. 19, I piętro wejście z bramy, prawa oficyna

godziny pracy: pn-pt w godz. 9.00-16.00

www.dla-rodziny.org.pl

 

Koordynator projektu: Piotr Chuchler

email: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl

tel: 42 616 05 16

 

Projekt Aktywni na Rynku Pracy - Trener Pracy narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych realizowny dzięki finansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON

Strony: 1 2 Następna »