Aktualności

 • Zapraszamy do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Opiekuńcza Łódź 2017-2019

  ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  projekt „Opiekuńcza Łódź 2017-2019”

  Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  zamieszkałe na terenie miasta Łodzi, do udziału w projekcie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu realizowanego przez MOPS (lider) „Opiekuńcza Łódź” finansowanego ze środków EFS.

  Z usług asystenta będą mogły skorzystać 24 osoby – osoby dorosłe oraz dzieci. Nabór do uczestników projektu prowadzony jest od 2 października i będzie trwał do wyczerpania wyżej wskazanego limitu miejsc. Od lutego 2018 roku uruchomionych zostanie dodatkowo 10 miejsc dla uczestników programu. Projekt "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest odpowiedzią na szczególnie trudną sytuację osób chorujących i ich rodzin w zakresie prawidłowego i możliwości samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w swoim środowisku. Zadaniem asystenta jest wspieranie i pobudzenie aktywności osoby chorującej, wsparcie i pomoc w codziennych czynnościach związanych z dojazdami, rehabilitacją, uczestnictwem w życiu towarzyskim i kulturalnym i inne działania mające na celu poprawę funkcjonowania. Projekt prowadzony będzie w okresie od października 2017r do 31 września 2019r.a więc przez okres najbliższych dwóch lat. Usługa asystenta jest nieodpłatna i obejmuje wizyty w domu podopiecznego i spędzanie z nim czasu średnio 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny.

  Harmonogram realizacji projektu:

  Rekrutacja uczestników, przydzielanie AOON dla osó potrzebującecych tej formy wsparcia przebiega w sposób ciągły w miarę wolnych miejsc w programie w całym okresie realizacji:
  od października 2017r do września 2019r.

  kontakt: tel. 42 61 05 16, e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl

  pobierz formularz zgłoszenia uczestnika: formularz AOON

  Program Finansowany ze środków Unii Europejskiej EFS

  nazwa działania dla osi: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


 • Kurs na Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz do udziału w: Kursie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,który prowadzony będzie przez Szkołę Samorządu Województwa Łódzkiego CKU od września 2018r. Kurs trwa dwa semestry, jest nieodpłatny, kończy się dyplomem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.). Uczestnicy kursu będą mieli możliwość odbycia praktyk w naszym Stowarzyszeniu „Dla Rodziny" w ramach realizowanych programów Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.
  Dokumentację rekrutacyjną można już składać w siedzibie szkoły przy ul. Wielkopolskiej 70/72 tel.: 42 651 69 93. Zapraszamy! link: Kurs_AON_2018/2019


 • Zapraszamy do składania ofert na Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej AOON w ramach projektu partnerskiego "Opiekuńcza Łódź na lata 2017-2019

  W związku ze zwiększeniem ilości uczestników zadania Rozwój Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej i Psychologa w ramach projektu pt. „Opiekuńcza Łódź”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie jako Partner numer 1, w ramach Poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zapraszamy wszystkich spełniających określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

   

  Szczegółowe informacje składania ofert opublikowano w Bazie Konkurencyjności:
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095123

  pobierz formularz ofertowy: formularz ofertowy-załącznik numer1

  materiały informacycje: aoon2018


 • 1 cenny %, który pomaga - KRS 0000207011

  Zwracamy się do wszystkich, którzy cenią nasze działania społeczne na rzecz ochrony zdrowia psychicznego,  działania aktywizujące  i pomocowe kierowane do osób po kryzysach, rodzin, osób niepełnosprawnych aby w roku 2018 przekazali nam 1% swojego podatku, wystarczy wpisać numer KRS 0000207011 , lub przekazać darowiznę na  nr Konta Bankowego: 25 1500 1038 1210 30077890 0000

   

  W tym roku plaujemy dofinansować przede wszystkim uruchomienie nowej siedziby Stowarzyszenia - ośrodka Asystenta Osoby Niepełnosprawnej  oraz utworzenie Klubu Aktywności Społecznej i Aktywizacji KASIA. Przez wiele lat Stowarzyszenie przenosiło z miejsca na miejsce. Dzięki Państwa zaangażowaniu i środkom 1 % mogliśmy przeprowadzić się i wstępnie przygotować do użytku nowy ośrodek i siedzibę, która w listopadzie 2017 roku znalazła swoje wymarzone miejsce w centrum Łodzi w historycznym podwórku przy ul. Piotrkowskiej 38.

  W dużym stopniu dzięki przekazanym przez Państwa środkom mogliśmy właczać osoby po kryzysach, osoby z niepełnosprawnością do świata ludzi zdrowych i aktywnych, mogliśmy stworzyć miejsca pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przy Stowarzyszeniu, prowadzić Klub Aktywności Społecznej, realizować duże zadania poprzez zapewnienie wkładu własnego do tak potrzebnych projektów jak Asystent Osoby Niepełnosprawnej, gdzie pod opieką Stowarzyszenia pozostaje obecnie 25 podopiecznych, projekt Trener Pracy z zakresu aktywizacji zawodowej. W roku 2018 wyrażamy nadzieję, że wyremontujemy ośrodek, tworząc przyjazną, społeczną przestrzeń sprzyjającą integracji, powrotowi do zdrowia i aktywności. W nowej siedzibie uruchomimy zajęcia dzienne, realizowany będzie autorski program psychoedukacyjny "Zdrowa Rodzina", programy aktywizacji zawodowej, program Asystent ON, powstaną stanowiska pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Liczymy na Waszą pomoc! Dziękujemy!

   

   


 • Spotkanie psychoedukacyjne dla rodzin i opiekunów (grupa wsparcia) 22.02.2018 (czwartek) godz. 17.00

  W każdy ostatni czwartek miesiąca zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny.

  W lutym będzie to dzień: 22.02.2018 o godz. 17.00

  Pierwszy warsztat odbył się 25 stycznia o godz.17.00 i był poświęcony problemom usamodzielniania osób z niepełnosprawnością w kwestii realizacji własnych potrzeb. Zapraszamy na kolejne spotkania w roku 2018 w ramach wsparcia psychologicznego rodzin i opiekunów osób chorujących i z niepełnosprawnościami.

  Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, biorących udział w projektach "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" ale też do wszystkich, zainteresowanych problemami osób chorych i opieką nad nimi.

  Spotkanie poprowadzi psycholog, terapeuta mgr Marta Ziętal.

  Prosimy o potwierdzenie udziału (osobiście, telefonicznie lub mailowo), co ułatwi organizację spotkania: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl, lub tel. 42 616 05 16.

  Spotkanie odbędzie się w nowej swietlicy przy  ul. Piotrkowskiej 38, prawa oficyna, parter.

 • XII Forum Organizacji Pacjentów

  W dniach 9-10 lutego po raz 12. spotkali się w Warszawie przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, działających na rzecz pacjentów, aby omówić problemy związane z dostępnością do świadczeń medycznych i codziennym funkcjonowaniem z chorobą przewlekłą. W dwudniowej konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego i media. Ideą tych spotkań, zainicjowanych i organizowanych przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, jest stworzenie platformy współpracy,  inicjującej rozwiązania, dzieki którym poprawia się systemowa opieka nad pacjentem.

  (Aby przeczytać całość-kliknij w tytuł.)


 • Jesteśmy także na Facebook

  Stowarzyszenie "Dla Rodziny" aktualizuje informacje o swojej działalności takze za pomocą portalu społecznościowego Facebook. Umożliwia to wymianę kontaktów oraz publikacje materiałów niedostępnych ze względów technicznych do publikacji na naszej stronie internetowej. Zapraszamy. https://www.facebook.com/stowarzyszenie.dla.rodziny.lodz/.


 • Wigilia w nowej siedzibie.

  20 grudnia  2017 r.był dla naszego stowarzyszenia dniem szczególnym. Podejmowaliśmy gości, podopiecznych i członków na tradycyjnym spotkaniu wigilijnym po raz pierwszy w nowej siedzibie przy ul. Piotrkowskiej 38. Oczekiwanym gościem był ks. Andrzej Łamasz z parafii Zesłania Ducha Świętego, który poświęcił wszystkie pomieszczenia, aby dobry duch i łaska Boża wspomagały nasze działania oraz ks. Andrzej Jastrzembski, od wielu przyjaciel Stowarzyszenia.

  Witając zebranych, prezes stowarzyszenia Piotr Chuchler, wolą członków wybrany ponownie na tę funkcję, podziękował serdecznie wszystkim, którzy ofiarną pracą przyczynili się do powstania tego miejsca.

  Zebrani wysłuchali krótkiej prelekcji o tradycji szopek bożonarodzeniowych oraz zaśpiewali wspólnie kolędy. Niezwykły koncert kolęd i pastorałek zaprezentował też zespół Studia Piosenki p. Aldony Zawiślak przy Łódzkim Pałacu Młodzieży. Młodzi a i całkiem mali wykonawcy dołożyli starań, aby pięknie się zaprezentować.

  Część artystyczną uświetnił też występ zespołu smyczkowego pod kierunkiem p. Andrzeja Klemby, w którym muzykują rodzice i dzieci. Pięknie zagrane na skrzypcach melodie kolęd a i solowy występ ks. Andrzeja Łamasza podkreśliły niezwykłą atmosferę tego spotkania.

  Było ciepło, rodzinnie, serdecznie w naszej siedzibie tego dnia. Było smacznie, świątecznie i suto na stołach. Mamy nadzieję, że to miejsce będzie dobrym adresem dla wielu ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia. Będzie dobrym adresem nie tylko od święta, ale każdego dnia. • Zapraszamy na spotkanie wigilijne.

  Wszystkich naszych przyjaciół, sympatyków, podopiecznych, członków serdecznie zapraszamy na spotkanie wigilijne, które odbędzie się 20 grudnia o godz.17.00 w naszej nowej siedzibie przy ul. Piotrkowskiej 38 (w podwórku). Mimo trudnych warunków lokalowych (nieskończony remont) liczymy na Waszą obecność - miłe spotkanie, wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem i radosną atmosferą tego wyjątkowego dnia.

  Zarząd Stowarzyszenia "Dla Rodziny"


   

   

 • Szkolenie dla zespołu AOON w projekcie Opiekuńcza Łódź

  Projekt „Opiekuńcza Łódź” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

  Europejskiego Funduszu Społecznego

  11 grudnia w godz. 10.00-17.00 odbędzie się szkolenie dla zespołu realizującego program Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Opiekuńcza Łódź". Szkolenie odbędzie się w nowej siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Piotrkowska 38 lok. 9U.

  Program:

  10.00-11.00 Doświadczenia z realizacji usługi AON na terenie województwa łódzkiego i założenia  Projektu AOON w ramach projektu Opiekuńcza Łódź - pedagog i opiekun merytoryczny projektów AON w latach 2015-1017 Bożena Wolniak. Członek Stowarzyszenia Dla Rodziny,

  11.00-14.00 Założenia, idea AON i formy pracy na podstawie 11 lat realizacji programu dla mieszkańców Warszawy a także woj. łódzkiego i pomorskiego. Praca z rodziną ON, Ustawa "Za życiem" a rola AON, Praca z osobami ze spektrum autyzmu - dr Teresa Piołunowicz Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Hej, Koniku" w Warszawie. Autorka i twórczyni programu Asystenta ON, koordynatorka ośrodka i programu AON w Fundacji.

  14.-14.45 - Przerwa Obiadowa

  14.45-17.00 Pomaganie innym, praca z osobami z niepełnosprawnościami -  rola komunikacji, radzenie ze stresem, stawianie celów, rozwiązywanie sytuacji konflikotowych, przeciwdziałanie "wypaleniu zawodowemu" - Elżbieta Sońta - psycholog kliniczny, terapeuteta PTP, superwizor PTP

   

   

  Projekt „Opiekuńcza Łódź” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

   


 • Piotrkowska 38 - nowy adres i nowa siedziba Stowarzyszenia Dla Rodziny

  Nowy adres Piotrkowska 38 lok 10 U prawa oficyna parter

  Możdemy juz zaprosić do nowej siedziby Stowarzyszenia "Dla Rodziny" przy ul. Piotrkowskiej 38(parter, prawa oficyna). Ponad roczne poszukiwania nowego, własnego lokalu zakończyły się sukcesem. Prezydent Krzysztof Piątkowski podpisał decyzję na przyznanie lokalu, ZLM przygotował i podpisał umowę, RON protokoły odbioru - bardzo, bardzo dziękujemy i ruszamy dalej do przodu! Właśnie trwają prace remontowe - tu ogromne podziękowania składamy wszystkim darczyńcom 1% bez których nie dotrwalibyśmy do momentu remontu nowej siedziby. Jeśli ktoś chciałby i może pomóc to zapraszamy! Codziennie od 9.00-17.00 można przyjść i pomóc w organizacji i uruchamianiu nowego ośrodka AOON , Klubu KASIA (Klub Aktywności Społecznej i Aktywizacji) lub w sprawach programu AOON "Opiekuńcza Łódź" bądź w innych sprawach statutowych. Prosimy o wyrozumiałość, codziennie uruchamiamy kolejne aktywności ale pozostało jeszcze dużo do zrobienia. Działa juz takze telefon 42 616 05 16, który się nie zminił i został przeniesiony w nowe miejsce. Do zobaczenia, będziemy informować o nowych aktywnościach.

  prawa oficyna

   


 • Zapytanie ofertowe dotyczące naboru Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

  Stowarzyszenie „Dla Rodziny" w Łodzi zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym związanym z naborem Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej  w ramach realizowanego w okresie.02.10.2017r.-31.10.2019r.  projektu „Opiekuńcza Łódź". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Lider Projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Priorytet:IX Włączenie społeczne. Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

  Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi pod adresem internetowym Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Osi VIII Zatrudnienie i IX Włączenie Społeczne: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zapytania-ofertowe

   

 • Konferencja z okazji 5 -lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

  Organizacje społęczne, przedstawiciele instytucji i urzędów z całej  Polski spotkały się w Lublinie 27 października 2017r. na konferencji poświęconej tematyce rehabilitacji i niepełnosprawności. Stowarzyszenie "Dla Rodziny" także uczestniczyło w konferencji. Uczestników gościł Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL, a organizatorem był Państwowy Furndusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON oraz  Mnisterstwo Pracy i Polityki Społecznej. Prelegencji poruszyli zagadnienia aktywizacji zawodowej, społecznej, mówiono o projektowaniu uniwersalnych, znoszeniu barier architektonicznych w kontekście podpisania przez Polskę w 2012r. konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  Link do relacji: Konferencja 5.Lat Konwencji ON


 • Wakacyjne spotkanie w Toruniu

  18 sierpnia w Toruniu zaprezentował się Harcerski Zespół Artystyczny "Krajki" z Łodzi. Koncert pod tytułem "Ach, jak przyjemnie" na który złożyły się popisy wokalne i taneczne m.in. piosenka z filmu "Zapomniana melodia", którą śpiewały dwie gwiazdy przedwojennego polskiego kina -torunianka Helena Grossówna i łodzianka-Jadwiga Andrzejewska, stał się okazją do miłego spotkania integracyjnego stowarzyszeń samopomocowych z różnych miast. Organizatorem imprezy, która miała miejsce na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy było łódzkie Stowarzyszenie "Dla Rodziny" i Toruńskie Stowarzyszenie "Współpraca". Gośćmi spotkania, które miało charakter pikniku rodzinnego, byli podopieczni toruńskiego stowarzyszenia oraz ich rodziny a także przedstawiciele organizacji pomocowych, działających na rzecz zdrowia psychicznego z Łodzi, ("Dla Rodziny") Torunia (Współpraca") i Bydgoszczy ("Klub Wsparcia Psychicznego").  W miłej plenerowej atmosferze przy poczęstunku, przygotowanym przez podopiecznych ŚDS, mogliśmy podzielić się doświadczeniami i uwagami na temat sytuacji osób z problemami psychicznymi, na temat programów wspierających egzystencję i rozwój takich osób. Impreza była przygotowana niezwykle starannie, co jest zasługą Pani Marzeny Wolskiej-kierownika ŚDS i kierowanego przez nią zespołu.

  "Krajki" zaprezentowały się zachwycająco, publiczność słuchała i oklaskiwała a nawet spontanicznie przyłączała się do tanecznych popisów. Dziękujemy zespołowi za przyjęcie zaproszenia i piękny, radosny występ, który umilił czas podopiecznym ŚDS i ich rodzinom a dla nas był okazją do pochwalenia się urodą i talentem młodych łodzianek z zespołu, który lubimy i z którym od lat współpracujemy. Miłe spotkanie w ogrodzie Stowarzyszenia "Współpraca" było też okazją do zaprezentowania krótkiego wspomnienia o wielkich gwiazdach ekranu-Helenie Grossównie i Jadwidze Andrzejewskiej, przygotowanego przez Klub Miłośników PKP oraz ciekawostek o historii Torunia m.in. dworku hrabiego Rubinkowskiego - obiektu użytkowanego przez toruńskie stowarzyszenie. Dało też możliwość członkom Związku Stowarzyszeń "Pol-Familia" omówienia problemów ważnych dla środowiska osób z niepełnosprawnością psychiczną a także posmakowania miłego wakacyjnego relaksu.

  Piękny koncert "Krajek", smaczny poczęstunek, piękne otoczenie, słoneczna pogoda i możliwość spotkania z przyjaciółmi sprawiły, że ten dzień tegorocznego lata zapisze się na długo w naszej pamięci. Przypominać nam będzie o tym niezwykły prezent-okazała figurka anioła-symbolu Torunia, którą wręczył prezesowi Piotrowi Chuchlerowi przedstawiciel gospodarzy. Drugą figurkę aniołka dostały "Krajki" wraz z życzeniami sukcesów i ponownym zaproszeniem do Torunia.


 • PRZERWA WAKACYJNA

  Informujemy, że w związku z sezonem urlopowym siedziba Stowarzyszenia "Dla Rodziny"nie będzie czynna w dniach 01-09 sierpnia 2017 r. ( pilne sprawy proszę zgłaszać w czasie dyżuru 03 lipca w godz: 10.00-14.30 lub na pocztę elektroniczną: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl) Odpoczywamy i życzymy wszystkim miłych wakacji!