2012

 • Aktywni na rynku pracy 2012-2013

  Zapraszamy do udziału w programie "AKTYWNI NA RYNKU PRACY"

   

  Stowarzyszenie "Dla Rodziny" wraz z warszawską Fundacją  "Hej Koniku" w ramach środków PFRON w roku 2012 kontynuuje  realizację programu pt. AKTYWNI NA RYNKU PRACY - trener Pracy narzędziem wyrównywania szans  osób niepełnosprawnych, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w zdobyciu doświadczenia zawodowego i podjęcia zatrudnienia na szeroko rozumianym wolnym rynku pracy.


 • Pomagaliśmy przy 10. Biegu Piotrkowskiej

  26 Maja odbył się 10. Bieg Ulicy Piotrkowskiej, który zgromadził rekordową  liczbę ponad 1000 uczestników. Gratulujemy organizatorom sukcesu i cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu.

   

   

   


   

 • II Warsztaty dla rodzin i otoczenia osób chorujących dnia 18 lutego 2012

  Zapraszamy w dniu 18 lutego 2012(sobota) na warsztaty dla rodzin i osób chorujących psychicznie do ośrodka TPN - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Czarneckiego 4 o godzinie 10.00. Tematem będzie aktywizacja zawodowa. Zajęcia będą realizowane w ramach programu prowadzonego w Łodzi przez TPN pn.: "Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II". Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu I - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON. Szczegóły na www.tpn.org.pl

   

   


 • Spotkanie psychoedukacyjne z Elżbietą Sońtą dnia 02 lica 2012

  Zapraszamy na spotkanie psychoedukacyjne prowadzone przez terapeutę PTP i psycholog Elżbietę Sońtę, które odbędzie się w dniu 02 lipca 2012 (poniedziałek) o godzinie 17.00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Jerzego 10/12 II piętro sala 206.

  Telefon kontaktowy: 42 616 05 16

   

   


 • Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2012 Warszawa

  W dniach 10-11 lutego b.r. członkowie naszego stowarzyszenia wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Chorego, które zostały zorganizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie - fundację założoną i prowadzoną przez ks. Arkadiusza Nowaka.