2007

 • Cykl szkoleń z zakresu psychoedukacji dla rodzin

  czas realizacji: maj–grudzień 2007 r.

  Projekt pn. „Podnoszenie umiejętności członków rodzin, opiekunów i wolontariuszy w zakresie opieki nad osobami chorującymi psychicznie, szczególnie w ich naturalnym środowisku rodzinnym”, miał na celu wspieranie członków rodzin osób chorych psychicznie poprzez przekazywanie im fachowej wiedzy oraz naukę konkretnych zachowań i technik stanowiących skuteczne narzędzia aktywizowania chorego.

   

  Projekt współpracy z rodzinami w tak szerokim zakresie był realizowany w Łodzi po raz pierwszy. Osobami szkolącymi byli lekarze, terapeuci, psycholodzy zarówno łódzcy jak i krakowscy ( Elżbieta Sońta, Helena Kulawczyk, Danuta Łopalewska, Danuta Kalisz, Dr Krystyna Ostoja-Zawadzka). Cenne doświadczenia z realizacji projektu zostały zebrane i wydane w postaci ulotki informacyjnej dla rodzin. Doświadczenia te na pewno posłużą do przygotowania kolejnych programów pracy z rodzinami.

   

  W projekcie wzięli udział m.in. członkowie stowarzyszenia "Dla rodziny". Projekt zrealizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi. Zrealizowany został ze środków PFRON.