19. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2011

19. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 10.10.2011

Inwestujmy w zdrowie psychiczne – przeciwdziałajmy dyskryminacji

 

W dniu 10 Października b.r. obchodzić będziemy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Już po raz 19.ty będziemy starać się zwrócić Państwa uwagę na fakt że choroby psychiczne stają się jednym
z najczęściej występujących schorzeń, powodowanym również czynnikami cywilizacyjnymi.

W Polsce od ubiegłego roku funkcjonuje Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ale pomimo tego nakłady publiczne na leczenie chorób psychicznych proporcjonalnie zmniejszają się w porównaniu do innych chorób. Nadal nie możemy porównywać się do innych krajów UE gdzie wydatki na leczenie tych chorób są większe zarówno w sumach bezwzględnych jak i względem budżetów przeznaczonych na zdrowie.

Jedną z instytucji starających się aktywnie walczyć z problemami osób chorych na schizofrenię jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej który w dniu 5 X 2011 zorganizował debatę na temat problemów leczenia ludzi chorych na schizofrenię  Inwestujmy w zdrowie psychiczne – przeciwdziałajmy dyskryminacji (link do strony IPPE: http://www.prawapacjenta.eu/index.php?pId=2849).

Jednym z głównych tematów debaty był ograniczony dostęp pacjentów do nowoczesnych leków przeciwpsychotycznych.

Prelegentami debaty byli: prof. dr. Hab. Med. Marek Jarema, prof. Dr. Hab. Med. Janusz Heitzman (Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), prof. Dr. Hab. Med. Aleksander Araszkiewicz, dr. N. biol Elżbieta Buczkowska, dr. N. praw. Dorota Karkowska, ks. Arkadiusz Nowak.

Jak powiedział prof. Janusz Heitzman: "pacjent chory psychicznie jest dyskryminowany w porównaniu do chorych somatycznie" . W czasie debaty Prezes PTP zaprezentował swoisty portret pacjenta psychiatrycznego. Prezes PTP powiedział m.in.:

„ (...)Psychiatria potrzebuje zaufania, potrzebuje dialogu. Musi być perspektywiczna, musi rozwijać opiekę środowiskową. Wymaga inwestycji w bazę. Narodowy program Ochrony Zdrowia Psychicznego nie może być programem niezrealizowanych celów. Konieczne jest zmotywowanie władz samorządowych do tworzenia bazy a NFZ-u do kontraktowania na tej bazie usług. Nie można dyskryminować psychiatrii przy podziale środków na ochronę zdrowia poprzez zmniejszanie jej procentowego wymiaru. Nie możemy na tle Europy iść wstecz.

Zbyt mało mówi się o profilaktyce zaburzeń psychicznych, nawet jak się mówi to zbyt mało w tym zakresie robi. Nie dostrzega się faktu, że wzrost zaburzeń psychicznych jest nieuchronną ceną płaconą za: przyśpieszony rozwój gospodarczy, nadmierne obciążenie pracą, zanik więzi rodzinnych, osamotnienie, życie w świecie zagrożeń, do których nie ma czasu się zaadaptować i przed nimi bronić. Koszty postępu tzw. Sukcesu, to również koszty zdrowotne głównie w zdrowiu psychicznym, one muszą być wpisane w bilans zysku. Europa to zrozumiała wcześniej – my jeszcze nie. (…)”

 

Stowarzyszenie Dla Rodziny w Łodzi włącza się w obchody

Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zaprasza na: spotkanie - wykład psychoedukacyjny z dr Michałem Pankiem, poświęcony problematycze zdrowia psychicznego, który odbędzie się 17 X 2011 w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki przy ul.św. Jerzego 10/12 w Sali nr 214, gdzie mieści się siedziba stowarzyszenia.