• OPP
    OPP

1 % OPP - www.pitax.pl

Stowarzyszenie posiada przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego od 2013r. W rocznym w zeznaniu podatkowym  składanym w US do 30 kwietnia każdego roku, będziecie Państwo mogli przekazać 1% od podatku PIT na działalność Stowarzyszenia. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy właczać osoby po kryzysach, osoby z niepełnosprawnością do świata ludzi zdrowych i aktywnych, możemy tworzyć miejsca pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przy Stowarzyzeniu, prowazić Klub Aktywności Społecznej, realizować duże zadania poprzez zapewnienie wkłądu własnego do tak potrzebnych projektów jak Asystent Osoby Niepełnosprawnej, gdzie pod opieką Stowarzyszenia pozostaj 25 podopiecznych, projekt Trener Pracy z zakresu aktywizacji zawodowej czy utrzymać ośrodek i siedzibę, która od 11.2017 roku mieści się w centrum Łodzi w historycznym podwórku przy ul. Piotrkowskiej 38.

KRS 0000207011

Wesprzeć działalność można przekazując darowiznę na cele statutowe:

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza:

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Rozliczenie PIT z PITax.pl

nr konta bankowego:

BZWBK oddział w Łodzi 25150010381210300778900000

Dziękujemy!