1 cenny %, który pomaga - KRS 0000207011

W dużym stopniu dzięki przekazanym przez Państwa środkom mogliśmy właczać osoby po kryzysach, osoby z niepełnosprawnością do świata ludzi zdrowych i aktywnych, mogliśmy stworzyć miejsca pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przy Stowarzyszeniu, prowadzić Klub Aktywności Społecznej, realizować duże zadania poprzez zapewnienie wkładu własnego do tak potrzebnych projektów jak Asystent Osoby Niepełnosprawnej, gdzie pod opieką Stowarzyszenia pozostaje obecnie 25 podopiecznych, projekt Trener Pracy z zakresu aktywizacji zawodowej. W roku 2018 wyrażamy nadzieję, że wyremontujemy ośrodek, tworząc przyjazną, społeczną przestrzeń sprzyjającą integracji, powrotowi do zdrowia i aktywności. W nowej siedzibie uruchomimy zajęcia dzienne, realizowany będzie autorski program psychoedukacyjny "Zdrowa Rodzina", programy aktywizacji zawodowej, program Asystent ON, powstaną stanowiska pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Liczymy na Waszą pomoc! Dziękujemy!

 

W latach poprzednich dzięki Waszej ofiarności, mogliśmy przeprowadzić mały remont w wynajmowanych pomieszczeniach od zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia "Pomost" więc prace te zostały w "dobrych rękach". Dofinansowaliśmy program edukacyjny "Zdrowa Rodzina" prowadząc zajęcia psychoedukacyjne i rekreacyjne z podopiecznymi w Arturówku. Część środków przeznaczyliśmy na częściowe dofinansowanie kosztów 2-dniowego wyjazdu integracyjnego w Góry Świętokrzyskie w tym do sanktuarium na Święty Krzyż z intencją zdrowia psychicznego.  Złotówki, które znalazły się na naszym koncie dzięki darczyńcom, pomogły też w realizacji programów: Trener Pracy i Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

 

Procedura:

Sama procedura jest obecnie wyjątkowo prosta – wystarczy, że w składanym zeznaniu rocznym wskażemy organizację, którą chcemy wesprzeć poprzez wipsanie numeru KRS 0000207011, a 1% podatku przekazuje urząd.

Można także przekazać darowiznę na cele statutowe lub wskazując konkretny cel np. na remont ośrodka, albo Fundusz Aktywizacji ON.

nr konta: 25 1500 1038 1210 3007 7890 0000

Emeryci łatwiej przekażą 1% podatku

 

Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. Rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy, na podstawie dokumentów, dostarczonych przez ZUS. Propozycje takich zmian zawiera projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęty przez Radę Ministrów.
To znaczne ułatwienie. Do tej pory rencista, chcący podzielić się swoim podatkiem, musiał wypełniać PIT-37, na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS. Nowe rozwiązanie spowoduje, że część osób starszych, obawiających się do tej pory komplikacji przy wypełnianiu dokumentów, zdecyduje się na przekazanie 1%.
Takich podatników może być nawet 11 mln.
Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 15 marca 2017 r. Oświadczenie emeryci i renciści będą mogli złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej do 30 kwietnia 2017 r.
Informacja pochodzi ze strony MPiPS: